Moni turu no te au pītiniti | Financial support for businesses

Turu no te au pītiniti tei tāmanamanatā‘ia e te au toto‘a‘anga COVID-19

Ka rauka mai te au tu turu i te pītiniti mei ko i te Work and Income.

  • Short Term Absence Payment (external link) - Te vai nei te COVID-19 Short-Term Absence Payment, no te au pītiniti, pērā katoa te aronga ko ratou ‘uā‘orāi to ratou pū-‘anga‘anga, i te tauturu i te tutaki i ta ratou aronga ‘anga‘anga, kare e rauka i te ‘anga‘anga mei te kainga, ia ratou e tiaki ra i to ratou vāito‘anga COVID-19.
  • Leave Support Scheme (external link) - Te tāmaru nei te Leave Support Scheme i te aronga ‘anga‘anga tau, pērā katoa te aronga ko ratou ‘uā‘orāi to ratou pū-‘anga‘anga, kare e rauka i te ‘anga‘anga mei te kainga, e, e turanga maki to ratou, teia te ‘ākara‘anga, e maki COVID-19 to ratou, me kore ra, e 'piri vaitata' kua karanga ia, kia no‘o ‘akatakake ia ratou ‘uā‘orāi, no tetai 14 ra.
  • Resurgence Support Payment (external link) - E tauturu ana te Resurgence Support Payment, a Te Tari Taake, i te au pītiniti i roto i te basileia, tei tāmanamanatā‘ia e te au kake‘anga o te Turanga ‘Akamatakite‘anga.

Tetai atu turu no ko i te Work and Income

  • Tei runga te tauturu i te kupenga uira a te Work and Income, tei runga te ngā‘i ‘akakitekite‘anga i te numero 0800 559 009 e te MyMSD.
  • Ka tu‘era te au turanga tauturu a te Work and Income, i te tuātau ‘Akamatakite‘anga Turanga 1, e te 2, e ka piri i te tuātau ‘Akakmatakite‘anga Turanga 3, e te 4.
  • Ka rave‘ia te au ‘āravei‘anga tātuātau‘ia na runga i te terepōni, i tetai tuātau tei parāni‘ia, i te tuātau ‘Akamatakite‘anga Turanga 3, e te 4, ka rave‘ia te au ‘āravei‘anga tātuātau‘ia i raro ake i nga Turanga 1 e te 2, mei tei mātau‘ia.
  • Ka tutaki‘ia te au tutaki‘anga mei ko i te Work and Income, mei tei mātau‘ia.
  • Tei runga te ‘akapapa‘anga no te tutaki‘anga ka rauka, i te kupenga uira a te Work and Income. Ka rauka katoa teia au tutaki‘anga no te aronga, ko ratou ‘uā‘orāi to ratou pū-‘anga‘anga.

Last updated: