Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

‘Akakitekite’anga no runga i ta Nū Tirēnii i rave i te tuātau ō te COVID-19 i roto i te reo Māori Kūki ‘Āirani.

Au akakitekite‘anga ‘ōu | Latest updates

Teia te ‘akakitekite‘anga ‘ōu rava atu, no runga i te COVID-19:

Tāina‘ia to‘ou ingoa, me ka ‘inangaro koe, kia ‘akakite viviki ia atu kia koe, me e ‘akakitekite‘anga tetai no runga i te COVID-19, i roto i Te Reo Māori Kuki ‘Āirani

Tāina‘ia kia kite koe i te au ‘akakitekite‘anga ‘ōu a te Kavamani, no runga i te COVID-19.
Stay up to date with the Government’s latest COVID-19 information.

Me tātā‘ia tetai ‘akakitekite‘anga ‘ōu i roto i Te Reo Māori Kuki ‘Āirani, ka tuku atu matou i tetai mēre- uira, kia kite koe.
Whenever any new translated information is published in Cook Islands Maori, we will send an email to alert you.

Tāina‘ia | Sign up (external link)

Te vairākau pāruru COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Teretere ki, e, mei Aotearoa | Travel to and from New Zealand

Teretere ‘Akapae‘anga-kore
Quarantine-Free Travel

Tuatua ‘akakite no runga i te COVID-19 | Information about COVID-19

Pāruru‘anga i to‘ou ‘oire tangata | Protecting your community

Te au Turanga ‘Akamatakite‘anga | The Alert Levels

Turu‘anga ka rauka iākoe | Available support

Moni turu no te au pītiniti
Financial support for businesses
 

Au tūtū mamaʻata no te ʻakakitekiteʻanga tuatua e te au mea tauturu/ʻakaravarava | Posters and resources

Last updated: