Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

Tāina‘ia to‘ou ingoa, me ka ‘inangaro koe, kia ‘akakite viviki ia atu kia koe, me e ‘akakitekite‘anga tetai no runga i te COVID-19, i roto i Te Reo Māori Kuki ‘Āirani

ʻAkakiteʻanga ʻŌu no runga i te Teretere ʻAkapaeʻanga-kore

Teretere ʻAkapaeʻanga-kore mei:

'Autirēria (Australia) → New Zealand = Kua 'akakore'ia (Suspended)

ʻĀkara putuputu ia te kapi no runga i te Teretere ʻAkapaeʻanga-kore i runga i te kupenga uira a te Unite Against COVID-19, no te ʻakakitekiteʻanga ʻōu rava atu.

Me ka tamanamanataʻia toou teretereʻanga, aravei atu i te ona pairere, opati tapaʻo tiketi e te insurance.

Au akakitekite‘anga ‘ōu | Latest updates

Teretere ki, e, mei Aotearoa | Travel to and from New Zealand

Teretere ‘Akapae‘anga-kore
Quarantine-Free Travel

Tuatua ‘akakite no runga i te COVID-19 | Information about COVID-19

Pāruru‘anga i to‘ou ‘oire tangata | Protecting your community

Te au Turanga ‘Akamatakite‘anga | The Alert Levels

Turu‘anga ka rauka iākoe | Available support

Moni turu no te au pītiniti
Financial support for businesses
 

Au tūtū mamaʻata no te ʻakakitekiteʻanga tuatua e te au mea tauturu/ʻakaravarava | Posters and resources

Last updated: