Tokelauan | Te Gagana Tokelau

Advice in Tokelauan | Fautuaga i te gagana Tokelau.

Advice and factsheets for Alert Level 3 | Fautuaga ma nā pepa fakamatala mo te Tūlaga Fakailo 3

Advice and factsheets for Alert Level 4 | Fautuaga ma nā pepa fakamatala mo te Tūlaga Fakailo 4

Level 4: Your stay at home plan | Tūlaga 4: Ko tau peleni mō tau nofo i te kaiga [PDF, 1.5 MB]

Last modified: