Cook Islands Māori | Te Reo Māori Kuki ‘Āirani

Advice in Cook Islands Māori | Arataki‘anga i roto i te reo Māori Kūki ‘Āirani.

Videos | Te au vitiō

Update on COVID-19 | Tuatua ‘ōu no runga i te COVID-19

Previous updates | Au tuatua akakite ʻōu rava atu, tei arataki mai ana ia tatou

View previous update: Episode 5 (external link)

View previous update: Episode 4 (external link)

View previous update: Episode 3 (external link)

View previous update: Episode 2 (external link)

View previous update: Episode 1 (external link)

Advice and factsheets for Alert Level 3 | Aratakiʻanga e te au tuatua akakite no runga i te Akamatakiteʻanga Turanga 3

Advice and factsheets for Alert Level 4 | Aratakiʻanga e te au tuatua akakite no runga i te Akamatakiteʻanga Turanga 4

Level 4: Your stay at home plan | Turanga 4: Ta‘au akapapa‘anga no te no‘o‘anga ki te kainga [PDF, 1.5 MB]

Last modified: